top of page

Ochrana osobních údajů

Keramický střep
Keramický střep
Keramický střep

Ochrana osobních údajů

Cookies

Pro vlastní marketingové účely a k lepšímu fungovaní našich webových stránek využíváme i my soubory cookies. Jejich procházením a nakupováním u nás souhlasíte s ukládáním údajů o vaší návštěvě, prohlížených produktech a dalších aktivitách na našich webových stránkách (ostatní informace osobního charakteru vnímáme jako důvěrné a tak s nimi i zacházíme).

Váš souhlas s používáním cookies trvá po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči nebo do doby, než nám doručíte námitku proti zpracování vašich údajů za tímto účelem.

 

V případě, že nesouhlasíte s využitím cookies, postupujte dle pokynů vašeho internetového prohlížeče k omezení ukládání těchto souborů.

Zasílání obchodních sdělení — náš newsletter

Jako kupujícího si vás s vaším souhlasem (možno zaškrtnout během nákupu) dovolíme

pravidelnými e-maily informovat o všech novinkách, produktech a probíhající akcích.

 

K pravidelnému odebírání se můžete přihlásit také zde.

Pokud o tyto informace nestojíte, jednoduše se odhlaste přímo v zaslaném newsletteru.

 

Prodávající nemá povinnost zasílat tato sdělení všem kupujícím.

Ochrana vašich osobních údajů

Tato pravidla upravují zásady zpracování vašich osobních údajů, jakožto návštěvníků stránek www.lamonstudio.com, objednavatelů našeho zboží či zadavatelů zakázky (dále jen „zákazník“).

Nákupem u nás berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pro účely uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění (včetně případného řešení reklamací) zpracováváme a uchováváme (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU a v souladu se zákony ČR - zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně platební údaje atp.). 

 

Tyto údaje nikdy nepředáváme žádné další osobě, s výjimkou:

- našich pracovníků, kteří se starají o vyřízení vaší objednávky - ať už zboží či služeb;

- externího dopravce, ​kterého si zvolíte v objednávkovém formuláři;

- externí účetní společnosti, která se nám stará o to, aby vše běželo tak, jak má.

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení

o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Uzavřením kupní smlouvy také berete na vědomí, že jednotlivé smlouvy jsou námi po svém uzavření archivovány, a to ve formě elektronické i písemné. 

Odesláním objednávky našeho zboží či jiné závazné poptávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte. 

S připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se na nás můžete obracet písemně na adresu Hausmannova 3047, Praha 12, 143 00, elektronicky na info@lamonstudio.com nebo telefonicky na čísle +420 774 824 300.

DOBA ULOŽENÍ

Osobní údaje budou správcem (námi) uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu jiné smluvní poskytnuté záruky.

Nákupem také berete na vědomí, že máme následující zákonné povinnosti:

- zákon § 47 o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) - povinnost uchovat faktury po dobu 3 let počínajících koncem roku, ve kterém bylo zboží zakoupeno;

- zákon § 31 o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) - povinnost uschovat veškeré účetní doklady a záznamy po dobu 5 let počínajících koncem roku, ve kterém bylo zboží zakoupeno;

- zákon § 35 o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) - povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let počínajících koncem roku, ve kterém bylo zboží zakoupeno.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Berte prosím na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR máte právo:


a) na přístup k vašim osobním údajům a možnost získat od správce (nás) potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány - pokud ano, máte také právo získat k nim a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR přístup;
b) na opravu vašich nepřesných osobních údajů, doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), kdy na vaši žádost bez zbytečného odkladu smažeme vaše veškeré osobní údaje, a to v momentě kdy již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, či pokud nebude dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Na vaši žádost o informace o přijatých opatřeních souvisejících s ochranou osobních údajů zareagujeme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů se na nás obraťte na adrese info@lamonstudio.com.

 

bottom of page